Övnings skedet

Det strävas till att första körtimmen dvs. responskörningen körs ungefär en månad efter godkänt körprov. På responskörning utvärderas vad eleven har lärt sig efter körprovet och hur hon/han har utvecklats i de punkter som examensmottagaren antecknade som utvecklingspunkter. Under responskörningen har eleven även möjlighet att diskutera frågor som uppstått under den självständninga körningen.

Ungefär en månad efter responskörningen deltas på en teorilektion. Teorilektionen hålls vanligen hålls på bilskolan.

Efter teorilektionen slutförs övnings skedet med att det deltas på en gruppkörning. Gruppkörningen går ut på att två till tre elever deltar på körningen samtidigt. Under körningen kör varje elev en körtimme. Under gruppkörningen kör man till ett förutbestämt mål, som eleverna har själv fått planera rutten till på förväg.

Information

I övnings skedet ingår två körtimmar (50 min x 2) och en teorilektion (45 min).