B-körkort

Lagen om förarundervisning ändras fr.o.m. 1.7.2018

Första körkortets teori omfattar minst fyra timmar undervisning, har du redan körkort för någon mindre klass är dessa inte obligatoriska. Vi erbjuder frivilliga teorilektioner om olika ämnen. Körtimmar måste man ha 10 timmar minst. Riskidentifieringskursen är dock obligatorisk, den innehåller fyra timmar teori och fyra timmar körning.

Eleven kan delta på teoriprov tidigast 1 månad förrän hon/han fyller 18 år, har deltagit i minst all obligatorisk teoriundervisning och beviljats lov för körkort av Trafi. Körprovet kan eleven delta efter att hon/han fyllt 18 åt, deltaigit på minst minimiantal körtimmar, avlagt riskidentifieringskursen samt har avklarat teoriprovet.

Då eleven avlagt ett godkänt körprov, beviljas hon/han ett körkort som är i kraft 15 år.

Dessa sidor kompleteras när lagen och bestämmelserna får laga kraft.

Bra att veta

  • Man bör vara minst 16 år gammal för att få delta i förarundervisningen.
  • Tillstånd för körkort beviljas av Trafi. Tillstånd ansöks med en angiven blankett, till vilken (2 passfoton), inbetalning på 40 € till Ajovarma. Tillståndet är i kraft i 2 år.
  • Ett avklarat teoriprov är i kraft i ett (1) år.
  • Körkortet är i kraft i 15 år.