B-körkort

Förarundervisningen är indelad i tre skeden dvs. grundskedet, övnings skedet och fördjupande skedet.

I grundskedet deltar eleven i 19 (x 45 min) teoretisk och 18 (x 50 min) praktisk undervisning. Till den praktiska delen hör mörkerkörning och körning på halkbanan.

Utöver detta skall även en inlärningsdagbok ifyllas, eftersom enligt lagen skall man göra 20 timmar självstudier.

Eleven kan delta på teoriprov tidigast 1 månad förrän hon/han fyller 18 år, har deltagit i all teoriundervisning och beviljats lov för körkort av Trafi. Körprovet kan eleven delta efter att hon/han fyllt 18 åt, deltaigit på alla körtimmarna och har avklarat teoriprovet.

Då eleven gjort ett godkänt körprov, beviljas hon/han ett körkort som är i kraft 15 år. För att hålla körrätten i kraft över två år bör eleven delta i övnings skedet och fördjupande skedet inom två år.

Bra att veta

  • Man bör vara minst 17 år gammal för att få delta i förarundervisningen.
  • Tillstånd för körkort beviljas av Trafi. Tillstånd ansöks med en angiven blankett, till vilken 2 passfoton, läkarintyg och kvittens över 40€ inbetalning till Ajovarma bifogas. Tillståndet är i kraft i 2 år.
  • Ett avklarat teoriprov är i kraft i ett (1) år.
  • Man får delta i det fördjupande skedet efter att man varit med på övningsskedet, men tidigast tre månader efter avklarat körprov.
  • Fördjupande skedet måste vara avklarat inom två år. I annat fall har man inte rätt att framföra fordonet, och kan då beläggas med körförbud tills man gjort de obligatoriska skedena.
  • Kom ihåg att föra intyget över fortsättnings skedena till Ajovarma för registrering.