Våra priser

A-Körkortskurs

Grundavgift (teori + material) 12 h 236 €
Körtimme á 80 € ( 9 x 80 €) 720 €
Anv. av mc i proven 140 €
Sammanlagt (* se nere på sidan) 1096 €

Extra körlektioner á 80 €.

B-Kurs

Grundavgift (teori + material) 226 €
Körtimme á 72 € (17 x 72 €) 1224 €
Användning av bil i provet 100 €
Sammanlagt (*se nere på sidan) 1550 € Nu 1375 €
Övningsskedet
Sammanlagt
200 €
Fördjupandeskedet
Sammanlagt*
380 €
Helhetspris: grund- + övnings- +
fördjupandeskedet
2130 €

Extra körlektioner á 72 €.

B eller BC höjning -> AB eller ABC

Grundavgift (teori + material) 178 €
Körtimme á 80 € (6 x 80 €) 480 €
Anv. av mc i körproven 140 €
Sammanlagt (*se nere på sidan) 798 €

Extra körlektioner á 80 €

Höjning A1->A2, A2->A

2 timmar teori + 5 körlektioner 450 €

10+10 Experiment

Grundavgift (teori + material 200 €
Körlektioner 9 x á 72 € 648 €
Anv. av bil i provet 100 €
Sammanlagt (*se nere på sidan) 948 €

*Kostnader som inte inkluderas i priset

Ansökan om körkortstillstånd till Trafi (fr.o.m. 1.1.2016) 40 €
Teoriprov 31 €
Körprov 65 €
Mörkersimulator 105 €
Halkbana grundskedet 70 €
Halkbana fördjupandeskedet 97 €