Våra priser

A-körkort

TG (EAS) + material + 4 h om mc körning 226 €
Körlektioner á 85 € (5 x 85 €) 425 €
Anv. av fordon i examen 140 €
Sammanlagt (* se nere) 791 €

B-körkort

TG (EAS) + material 186 €
Körelektioner á 74 € (10 x 74 €) 740 €
RSK (RTK) 501 €
Anv. av fordon i examen á 124 € 124 €
Sammanlagt (* se nere) 1551 €

B, BC -> AB,ABC

Material + 4 h om mc körning 102 €
Körlektion á 85 € (5 x 85 €) 425 €
Anv. av fordon i examen á 140 € 140 €
Sammanlagt (* se nere) 667 €

*Kostnader som inte inkluderas i priset

Ansökan om körkortstillstånd till Trafi (fr.o.m. 1.1.2016) 40 €
Teoriprov 35 €
Körprov 90 €

TG (EAS)

4 lektioner teori a´21 € 84 €
Elektronisk lärobok 25 €
Elektroninsk inlärningsmiljö 52 €
Kontorsavgift 25 €
Sammanlagt 186 €

Riskidentifieringsutbildning (RSK) (RTK)

4 lektioner teori a´21 € 84 €
3 körlektioner á 74 € 222 €
Användning av halkbana á 85 € 85 €
Mörkerkörning på simulator á 110 € 110 €
Sammanlagt 501 €

Riskidentifieringsutbildning (RSK) (RTK) (med körkort)

4 lektioner teori a´21 € 84 €
3 körlektioner á 74 € 222 e
användning av halkbana á 110 € (2h) 110 €
Sammanlagt 416 €