Gas1, Gas2

Vi har tagit ett steg för ekologiskare trafik och skaffat oss vår första gasdrivna bil.

Nu kör vi med två gasbilar!! En blå och en röd!